MSPR

 

Program wczesnego wykrywania i zapobiegania rakowi gruczołu krokowego

zaproszenie_rak_gruczol

Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem i aparaturą medyczną

 

Ogłoszenie w UZP

SIWZ

Załącznik nr 1 ambulans typ C z wyposażeniem

Załącznik nr 1A oceniane parametry techniczno-użytkowe

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

_____________________________________________________________

Odpowiedzi na pytania

_____________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie na darmowe badanie profilaktyczne nowotworu gruczołu krokowego

Gruczol

Badania USG

ulotka

Zakup Spirometru

K&L wsparło Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie i sfinansowało zakup spirometru do nowo otwartej Poradni Pulmonologicznej. Badania spirometryczne służą zbadaniu sprawności układu oddechowego – mierzą m. in. pojemność płuc. Badanie to pozwala wykryć jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych – przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Jest również pomocne aby zdiagnozować niektóre schorzenia układu oddechowego – np. rozedmę, zapalenie oskrzeli; lub pomóc w ustaleniu przyczyn duszności.

kl

Darczyńca środków finansowych na zakup spirometru

W podziękowaniu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie

Nowo otwarta poradnia Pulmonologiczna

Poradnia Pulmonologiczna
Diagnostyka – Leczenie – Porada

pluca

Oferujemy specjalistyczne porady pulmonologiczne obejmujące diagnostykę i leczenie ostrych i przewlekłych schorzeń układu oddechowego. Dysponujemy nowocześnie wyposażonym gabinetem zabiegowym oraz spirometrem, którym wykonujemy badania czynnościowe układu oddechowego. Dzięki tym nieinwazyjnym pomiarom możemy w sposób obiektywny wykryć i ocenić ewentualne zaburzenia wentylacji w ich najwcześniejszych stadiach.

Leczone schorzenia:
•    Zaostrzenia astmy oskrzelowej i POCHP
•    Objawy ze strony układu oddechowego (kaszel, krwioplucie, duszność, pogarszająca się tolerancja wysiłku, bóle w klatce piersiowej, itp.),
•    Choroby alergiczne układu oddechowego
•    Stany zapalne układu oddechowego
•    Choroby śródmiąższowe płuc m.in. sarkoidozę,
•    Zapalenie płuc i opłucnej,
•    Inne ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych,
•    Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych(m. in. Dychawica oskrzelowa),
•    Eozynofilia płucna,
•    Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc,
•    Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych płuc,

Cennik (promocyjny)
Wizyta u pulmonologa    80 zł
Spirometria    35 zł

Prawa pacjenta

plakat_do_swiadczeniodawcow

Nowo otwarta poradnia dermatochirurgia

dermatologia_plakat