Przetargi publiczne i ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówienie ofertowe na usługi serwisowe ambulansów będących w posiadaniu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie

Ogłoszenie Formularz oferty Umowa SIWZ

0 komentarzy

SPZZOZ MSPR z Przychodnią w Sopocie ogłasza konkurs uzupełniający na składanie ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionych zakresach: 1.Ratownictwa medycznego:    a) przez lekarzy systemu w specjalistycznym zespole ratownictwa     medycznego, (ilość umów do zakontraktowania 6),   b) przez ratowników medycznych – kierowców,        (ilość umów do zakontraktowania 5), 2.Nocnej Opieki Chorych na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób       uprawnionych

0 komentarzy

SPZZOZ MSPR z Przychodnią w Sopocie ogłosiła przetarg na wynajem pomieszczeń

Informujemy, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłosiła przetarg na wynajem pomieszczeń świadczących usługi zdrowotne z wyłączeniem świadczeń konkurencyjnych w stosunku do świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie Termin składnia ofert upływa w dniu 27.12.2018 roku o godzinie 10.00 Zapraszamy do składania ofert. Załączniki:

0 komentarzy

SPZZOZ MSPR z Przychodnią w Sopocie ogłosiła zapytanie ofertowe na usługę administracji

Informuje, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłosiła zapytanie ofertowe na usługę administracji w zakresie opieki zdrowotnej na rzecz SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie. Termin składnia ofert upływa w dniu 14.12.2018 roku o godzinie 10.15 Zapraszamy do składania ofert. Ogłoszenie Zapytanie ofertowe Projekt umowy Ogłoszenie o wyborze

0 komentarzy

SPZZOZ MSPR z Przychodnią w Sopocie ogłasza zapytanie ofertowe

Informuje, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłosiła zapytanie ofertowe na utrzymanie niezakłóconego działania Systemu Wspomagania Dowodzenia Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Termin składnia ofert upływa w dniu 10.12.2018 roku o godzinie 10.00 Zapraszam do składania ofert. Ogłoszenie Umowa Zapytanie ofertowe Zawiadomienie o wyborze

0 komentarzy

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży dwóch samochodów Volkswagen LT-35, Volkswagen Crafter 35

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-756 w Sopocie Ogłasza przetarg na sprzedaż dwóch samochodów ciężarowych do 3.5t, tj.: 1. Volkswagen LT- 35,TDi, nr rej. GSP 88AE, rok produkcji 2005; 2. Volkswagen Crafter 35,TDi, nr rej. GSP 99GY, rok produkcji 2008; – Szczegółowy opis w/w

0 komentarzy

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży dwóch samochodów Volkswagen LT-35, Volkswagen Crafter 35 – UNIEWAŻNIENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-756 w Sopocie Ogłasza przetarg na sprzedaż dwóch samochodów ciężarowych do 3.5t, tj.: 1. Volkswagen LT- 35,TDi, nr rej. GSP 88AE, rok produkcji 2005; 2. Volkswagen Crafter 35,TDi, nr rej. GSP 99GY, rok produkcji 2008; – Szczegółowy opis w/w

0 komentarzy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawa Ambulansu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Miejka Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią: Dostawa jednego ambulansu drogowego typu C OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawa Ambulansu

0 komentarzy

Dostawa jednego ambulansu drogowego typu C

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego ambulansu drogowego typu C (w rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej), którego szczegółowy opis, wymagania oraz parametry techniczne zostały opisane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

0 komentarzy

Dostawa jednego ambulansu drogowego typu C – UNIEWAŻNIONY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego ambulansu drogowego typu C (w rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej), którego szczegółowy opis, wymagania oraz parametry techniczne zostały opisane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

0 komentarzy

 

METRYCZKA
Podmiot udostępniający informację : MSPR Sopot
Osoba wprowadzająca informację : Adam Kisielewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszard Karpiński
Czas wytworzenia: 2018-05-28 13:04:00
Czas publikacji: 2018-05-28 13:04:00

Historia zmian:

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-12-06 14:40:00 Adam Kisielewski Publikacja artykułu
2018-12-06 13:04:00 Adam Kisielewski Publikacja artykułu