Kontakt

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

ul. B. Chrobrego 10
81-756 Sopot
Nip- 585-13-44-104
Regon 191-28-76-60
Fax:  (058 ) 555-81-00

Sekretariat:
(058)  555-81-03
(058)  555-81-06

Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego należy zadzwonić:

telefon stacjonarny: 999
telefon komórkowy: 112

Dyrektor
Ryszard Karpiński

Z-ca Dyrektora
Grażyna Małachowska

Główny Księgowy
Grażyna Majewska

Kierownik d/s Technicznych 
Sylwia Kurczewska