Ratownictwo medyczne

Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego należy zadzwonić:

telefon stacjonarny: 999
telefon komórkowy: 112

Po zgłoszeniu dyspozytora należy podać:

  •  dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne)
  • powód wezwania – co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych)
  • kto potrzebuje pomocy (imię i nazwisko, adres, numer telefonu)
  • kto wzywa Zespół Ratownictwa Medycznego należy dokładnie odpowiadać na pytania dyspozytora wezwanie przyjęte do realizacji ma zostać potwierdzone przez dyspozytora słowami: „wezwanie przyjęte

Pamiętaj NIGDY nie odkładaj pierwszy słuchawki!!!!!!

Do pobrania:
Teren działania dla Ratownictwa Medycznego SP ZZOZ MSPR z Przychodnią w Sopocie
Mapa