Transport sanitarny

Procedura Transportu Sanitarnego

Aby umówić się na transport sanitarny prosimy dzwonić pod numer telefonu

(58) 555-81-16

I. Wymagania ogólne

 1. Każdy pacjent uzyskuje świadczenie zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego zgodnie z jego potrzebami zdrowotnymi i wymogami NFZ .
 2. Transport sanitarny realizowany jest  przez pracowników poradni POZ, posiadających odpowiednie  kwalifikacje,  zgodnie z  zakresem kompetencji, oraz kodeksem etyki zawodowej i wymogami NFZ.
 3. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do uprzejmego, życzliwego traktowania pacjentów i ich  rodzin oraz udzielania im niezbędnych informacji.
 4. Świadczenia w zakresie transportu sanitarnego udzielane są w czasie, kiedy są czynne przychodnie tj. od godz. 8-18 w dni powszednie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

II. Proces udzielania świadczeń w zakresie transportu sanitarnego

 1. Prawo do świadczeń w zakresie transportu sanitarnego, realizowanego bezpłatnie mają pacjenci objęci ubezpieczeniem zdrowotnym
 2. Udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego  rozpoczyna się zgodnie z ustalonym   z NFZ harmonogramem
 3. Informacja w przedmiotowym zakresie znajduje się na tablicy informacyjnej w Rejestracji
 4. Przewozy realizowane są w kolejności ich zgłaszania drogą telefoniczną lub osobiście do biura przewozowego
 5. Skorzystanie ze świadczeń transportu sanitarnego uzasadniają w szczególności wymogi i kryteria ustanowione w tym zakresie przez rozporządzenia NFZ

III. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w transporcie sanitarnym

Dokumentacja obowiązująca przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych obejmuje:

 • dokumenty wymagane przez NFZ, instytucję finansującą świadczenia medyczne, służące udokumentowaniu praw pacjenta do świadczeń i rozliczania się z tą instytucją
 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na realizację transportu
 • dokumenty obrazujące przebieg przewozu pacjenta zgodnie z wymogami zamieszczonymi  w odpowiednich przepisach – książka zgłoszeń przewozów (kalendarz), karta wyjazdowa.
 • wszystkie obowiązujące dokumenty powinny być sporządzane (wypełniane) kompletnie  i podpisywane przez sporządzającego, a w razie potrzeby zatwierdzane przez upoważnione osoby.