Siedziba Pogotowia Ratunkowego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

ul. B. Chrobrego 10
81-756 Sopot

a

 

a

 a

 a

a