O nas

Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne Sopocian i gości odwiedzających nasze miasto” – brzmi misja pogotowia ratunkowego w Sopocie.

Celem działania Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie jest zapewnienie pacjentom profesjonalnej opieki medycznej w zakresie ratowania życia i zdrowia, leczenia, kompleksowej diagnostyki, profilaktyki oraz promowania zachowań prozdrowotnych. Od poniedziałku, 13 lutego 2012 r. stacja może poszczycić się Certyfikatem ISO 9001:2008 Systemem Zarządzania Jakością (międzynarodową normą określającą wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji).

Politykę Jakości realizowana jest w sopockim pogotowiu poprzez:

  • Świadczenie kompleksowych usług medycznych w zintegrowanym systemie opieki medycznej w oparciu o wymagania określone w normie PN-EN ISO 9001:2009 oraz przepisy zewnętrzne.
  • Stworzenie zakładu opieki zdrowotnej przyjaznego dla pacjentów.
  • Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych i zwiększenie dostępności dla pacjentów do świadczonych usług, przy racjonalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów.
  • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz pozyskiwanie kadry wysokospecjalistycznej z zewnątrz.
  • Analizę potrzeb i oczekiwań pacjentów, kontrahentów i pracowników w oparciu o monitorowanie ich satysfakcji.
  • Dbałość o zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.
  • Dostosowanie infrastruktury technicznej i diagnostycznej do aktualnych standardów i obowiązujących norm.
  • Doskonalenie organizacji pracy w celu optymalizacji wykorzystania obecnych zasobów personalnych, materialnych, informatycznych i finansowych.
  • Zapewnienie pracownikom zgodnych z wymogami warunków pracy.
  • Aktywne włączenie się wszystkich pracowników do prac nad utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009.

 cert_iso_9001