SPZZOZ MSPR z Przychodnią w Sopocie ogłasza zapytanie ofertowe

Informuje, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłosiła zapytanie ofertowe na utrzymanie niezakłóconego działania Systemu Wspomagania Dowodzenia Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Termin składnia ofert upływa w dniu 10.12.2018 roku o godzinie 10.00

Zapraszam do składania ofert.

Ogłoszenie

Umowa

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze