Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem i aparaturą medyczną

 

Ogłoszenie w UZP

SIWZ

Załącznik nr 1 ambulans typ C z wyposażeniem

Załącznik nr 1A oceniane parametry techniczno-użytkowe

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

_____________________________________________________________

Odpowiedzi na pytania

_____________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze oferty