Ogłoszenie o zamówienie ofertowe na usługi serwisowe ambulansów będących w posiadaniu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie

Ogłoszenie

Formularz oferty

Umowa

SIWZ