SPZZOZ MSPR z Przychodnią w Sopocie ogłasza konkurs uzupełniający na składanie ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionych zakresach:

1.Ratownictwa medycznego:
   a) przez lekarzy systemu w specjalistycznym zespole ratownictwa     medycznego, (ilość umów do zakontraktowania 6),
   b) przez ratowników medycznych – kierowców,
       (ilość umów do zakontraktowania 5),

2.Nocnej Opieki Chorych na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób       uprawnionych (szacunkowa liczba około 50 tys. osób),
   a) przez lekarzy , (ilość umów do zakontraktowania 8),
   b) przez pielęgniarki, (ilość umów do zakontraktowania 2),
   c) przez ratowników medycznych–kierowców,
       (ilość umów do zakontraktowania 6),

3. Zespołu przewozowego:
    a) przez ratowników medycznych–kierowców,
       (ilość umów do zakontraktowania 6),

Treść ogłoszenia

Regulamin Konkursu

Warunki konkurs lekarz NOCH

Warunki konkurs lekarz RM

Warunki konkurs pielęgniarki NOCH

Warunki konkurs ratownik kierowca

Oferta ratownik medyczny

Oferta ratownik medyczny NOCH

Oferta ratownik medyczny transport medyczny