Category Archives: przetargi

Ogłoszenie o zamówienie ofertowe na usługi serwisowe ambulansów będących w posiadaniu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie

Ogłoszenie

Formularz oferty

Umowa

SIWZ

SPZZOZ MSPR z Przychodnią w Sopocie ogłasza konkurs uzupełniający na składanie ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionych zakresach:

1.Ratownictwa medycznego:
   a) przez lekarzy systemu w specjalistycznym zespole ratownictwa     medycznego, (ilość umów do zakontraktowania 6),
   b) przez ratowników medycznych – kierowców,
       (ilość umów do zakontraktowania 5),

2.Nocnej Opieki Chorych na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób       uprawnionych (szacunkowa liczba około 50 tys. osób),
   a) przez lekarzy , (ilość umów do zakontraktowania 8),
   b) przez pielęgniarki, (ilość umów do zakontraktowania 2),
   c) przez ratowników medycznych–kierowców,
       (ilość umów do zakontraktowania 6),

3. Zespołu przewozowego:
    a) przez ratowników medycznych–kierowców,
       (ilość umów do zakontraktowania 6),

Treść ogłoszenia

Regulamin Konkursu

Warunki konkurs lekarz NOCH

Warunki konkurs lekarz RM

Warunki konkurs pielęgniarki NOCH

Warunki konkurs ratownik kierowca

Oferta ratownik medyczny

Oferta ratownik medyczny NOCH

Oferta ratownik medyczny transport medyczny

SPZZOZ MSPR z Przychodnią w Sopocie ogłosiła przetarg na wynajem pomieszczeń

Informujemy, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłosiła przetarg na wynajem pomieszczeń świadczących usługi zdrowotne

z wyłączeniem świadczeń konkurencyjnych w stosunku do świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie

Termin składnia ofert upływa w dniu 27.12.2018 roku o godzinie 10.00

Zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:
Ogłoszenie
Umowa

Ogłoszenie o wyborze najemców

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży dwóch samochodów Volkswagen LT-35, Volkswagen Crafter 35

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią
ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-756 w Sopocie

Ogłasza przetarg na sprzedaż dwóch samochodów ciężarowych do 3.5t, tj.:

1. Volkswagen LT- 35,TDi, nr rej. GSP 88AE, rok produkcji 2005;
2. Volkswagen Crafter 35,TDi, nr rej. GSP 99GY, rok produkcji 2008;

– Szczegółowy opis w/w pojazdów wraz z określoną ceną wywoławczą stanowią załączniki nr 1 i 2 „Ekspertyza techniczno-motoryzacyjna” do Regulaminu.
– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa umowa stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.

Umowa

Regulamin

Ogłoszenie

Formularz oferty VW Crafter 35

Formularz oferty LT-35

Ekspertyza techniczna 1

Ekspertyza techniczna 2

Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż aut

 

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży dwóch samochodów Volkswagen LT-35, Volkswagen Crafter 35 – UNIEWAŻNIENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią
ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-756 w Sopocie

Ogłasza przetarg na sprzedaż dwóch samochodów ciężarowych do 3.5t, tj.:

1. Volkswagen LT- 35,TDi, nr rej. GSP 88AE, rok produkcji 2005;
2. Volkswagen Crafter 35,TDi, nr rej. GSP 99GY, rok produkcji 2008;

– Szczegółowy opis w/w pojazdów wraz z określoną ceną wywoławczą stanowią załączniki nr 1 i 2 „Ekspertyza techniczno-motoryzacyjna” do Regulaminu.
– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa umowa stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.

Załączniki do ogłoszenia

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Unieważnienie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawa Ambulansu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Miejka Stacja Pogotowia
Ratunkowego z Przychodnią: Dostawa jednego ambulansu drogowego typu C
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawa Ambulansu

Dostawa jednego ambulansu drogowego typu C

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego ambulansu drogowego typu C (w rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej), którego szczegółowy opis, wymagania oraz parametry techniczne zostały opisane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Dostawa jednego ambulansu drogowego typu C – UNIEWAŻNIONY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego ambulansu drogowego typu C
(w rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej), którego
szczegółowy opis, wymagania oraz parametry techniczne zostały opisane w Opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych i wykonanie za rok 2017

Roczne sprawozdanie ZM 2017

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego Przychodnią w Sopocie zawiadamia ,
że w postępowaniu nr 42912017 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie : Przetargu nieograniczonego na dostawę
„1 szt. ambulansu drogowego typu C” dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie w świetle
kryteriów zawartych w specyfikacji za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez :

PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o., Sp. k. mającą swoją siedzibę w Warszawie ul. Żołny 11.

Cena ofertowa brutto: 458 499,21 PLN.
Wyżyj wymieniona oferta była jedyną ofertą w tej sprawie.Oferta wpłynęła do siedziby Zamawiającego w dniu 23.11.2017 r. godz. 8: 17