Category Archives: Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące utrzymania niezakłóconego działania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego ( SWD PRM) dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie

 

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie

Umowa

Zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej dostawy paliw płynnych dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie

Ogłoszenie

SIWZ

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

UWAGA ZMIANY W KONKURSIE OFERT

Do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie

Oferta dla Lekarzy ZRM

Oferta dla Pielęgniarza ZRM

Oferta dla Ratownika Medycznego – Ratownika Medycznego – Kierowcy

Oferta dla Lekarza NOCH

Oferta dla Ratownika Medycznego – Kierowcy, Kierowcy w zakresie nocnej wyjazdowej opieki chorych i transportu sanitarnego

Ogłoszenie o zamówienie ofertowe na usługi serwisowe ambulansów będących w posiadaniu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie

Ogłoszenie

Formularz oferty

Umowa

SIWZ

SPZZOZ MSPR z Przychodnią w Sopocie ogłasza konkurs uzupełniający na składanie ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionych zakresach:

1.Ratownictwa medycznego:
   a) przez lekarzy systemu w specjalistycznym zespole ratownictwa     medycznego, (ilość umów do zakontraktowania 6),
   b) przez ratowników medycznych – kierowców,
       (ilość umów do zakontraktowania 5),

2.Nocnej Opieki Chorych na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób       uprawnionych (szacunkowa liczba około 50 tys. osób),
   a) przez lekarzy , (ilość umów do zakontraktowania 8),
   b) przez pielęgniarki, (ilość umów do zakontraktowania 2),
   c) przez ratowników medycznych–kierowców,
       (ilość umów do zakontraktowania 6),

3. Zespołu przewozowego:
    a) przez ratowników medycznych–kierowców,
       (ilość umów do zakontraktowania 6),

Treść ogłoszenia

Regulamin Konkursu

Warunki konkurs lekarz NOCH

Warunki konkurs lekarz RM

Warunki konkurs pielęgniarki NOCH

Warunki konkurs ratownik kierowca

Oferta ratownik medyczny

Oferta ratownik medyczny NOCH

Oferta ratownik medyczny transport medyczny

SPZZOZ MSPR z Przychodnią w Sopocie ogłosiła przetarg na wynajem pomieszczeń

Informujemy, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłosiła przetarg na wynajem pomieszczeń świadczących usługi zdrowotne

z wyłączeniem świadczeń konkurencyjnych w stosunku do świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie

Termin składnia ofert upływa w dniu 27.12.2018 roku o godzinie 10.00

Zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:
Ogłoszenie
Umowa

Ogłoszenie o wyborze najemców

SPZZOZ MSPR z Przychodnią w Sopocie ogłosiła zapytanie ofertowe na usługę administracji

Informuje, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłosiła zapytanie ofertowe na usługę administracji w zakresie opieki zdrowotnej na rzecz SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie.

Termin składnia ofert upływa w dniu 14.12.2018 roku o godzinie 10.15

Zapraszamy do składania ofert.

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży dwóch samochodów Volkswagen LT-35, Volkswagen Crafter 35

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią
ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-756 w Sopocie

Ogłasza przetarg na sprzedaż dwóch samochodów ciężarowych do 3.5t, tj.:

1. Volkswagen LT- 35,TDi, nr rej. GSP 88AE, rok produkcji 2005;
2. Volkswagen Crafter 35,TDi, nr rej. GSP 99GY, rok produkcji 2008;

– Szczegółowy opis w/w pojazdów wraz z określoną ceną wywoławczą stanowią załączniki nr 1 i 2 „Ekspertyza techniczno-motoryzacyjna” do Regulaminu.
– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa umowa stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.

Umowa

Regulamin

Ogłoszenie

Formularz oferty VW Crafter 35

Formularz oferty LT-35

Ekspertyza techniczna 1

Ekspertyza techniczna 2

Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż aut

 

Dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowym

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowym wraz
z wydaniem 11 (jedenastu) elektronicznych kart paliwowych umożliwiających dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw,
dokonywania opłat za mycie pojazdów w myjni bezdotykowej oraz zakupu akcesoriów samochodowych znajdujących się na stacjach benzynowych
na potrzeby Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2.Dostawa paliwa prowadzona będzie w sieci punktów sprzedaży paliw Wykonawcy wskazanej
w ofercie wraz z wykazem myjni bezdotykowych na których można dokonywać opłat za pomocą kart paliwowych

Ogłoszenie

Umowa

SIWZ

Informacja o wyborze

NABÓR na stanowisko: lekarz specjalista w zakresie chirurgii ogólnej

DYREKTOR
SP ZZOZ  MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko:
lekarz specjalista w zakresie chirurgii ogólnej
Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenia.

Do pobrania:
Ogłoszenie o naborze
Formularz ofertowy