Sopot

Wybrana inwestycja

Sanatoria, zakład przyrodoleczniczy

Termin przetargu:

2010 rok
 • Lokalizacja:

  Sopot Pas Nadmorski
 • Adres:

  ul. Bitwy Pod Płowcami 55
 • Numer działki:

  1/69
 • Własność:

  Gmina Miasta Sopotu
 • Powierzchnia:

  8.416 m kw
 • Numer księgi wieczystej:

  KW 1367

Położenie:

Obszar usytuowany jest w dolnym tarasie Sopotu przy ul. Bitwy pod Płowcami 55 w odległości 50 metrów od plaży w zasięgu obszaru ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot.

Istniejąca zabudowa:

Obecnie domki letniskowe

Media:

Dostępne

Atrakcyjność lokalizacji:

Teren o dużych walorach krajobrazowych, bezpośrednia bliskość Pasa Nadmorskiego. W sąsiedztwie przedmiotowego obszaru znajduje się ujęcie wody solankowej o walorach leczniczych.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Teren usług

Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych:

funkcje usługowe z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego np. sanatoria, przestrzennego: zakład przyrodoleczniczy itp., z funkcjami towarzyszącymi

Wysokość zabudowy:

Do 4 kondygnacji naziemnych, w tym ewentualne poddasze

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna:

75% powierzchni działki

Dostępność komunikacyjna:

Teren dogodnie skomunikowany z centrum miasta, łatwy dojazd z głównej arterii trójmiejskiej aglomeracji Gdańska - Sopotu Gdyni

Odległość terenu od:

Lotniska: ok. 20 min
Dworzec kolejowy: 10 min
Autostrada A1: 26 km

Pliki do pobrania: