Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot  www.scop.sopot.pl;
             www.sopot.pl/dobrepraktyki /
biuro@scop.sopot.pl; dobrepraktyki@sopot.pl/ (58) 341-83-52,
518-838-795